“Sakeware and Contemporary Painting Exhibition”

Yuzo Kondo, Uichi Shimizu, Ken Mihara, Akira Yamada, Makoto Ishida, Koichi Uchida, Akito Morino, Hideto Ito, Shinya Tagami, Tetsuro Furukawa and various other sake bottles and Teppei Ujiyama, Eikyu, Yasue Asano, Enjoy paintings by contemporary artists such as Sugei Suga, Natsuyuki Nakanishi, Lee Ufan, and Shigeo Sugi。

Details

GALLERT RIN 麟


2-6-10 Houshou Bldg 1F Kyobashi Chuo-ku Tokyo